Tomasz Kubiak, Michał Piotr Lehmann, Marek Lusztyn i Tomasz Styczyński zostali powołani do zarządu Pekao z dniem 7 lipca, a Marek Tomczuk z dniem 1 września 2017 r.

Rada nadzorcza postanowiła powierzyć od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Markowi Lusztynowi funkcję wiceprezesa nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.

Bank podał w komunikacie prasowym, że Tomasz Kubiak będzie wiceprezesem nadzorującym Pion Finansowy, a Tomasz Styczyński będzie wiceprezesem nadzorującym Pion Bankowości SME.

Marek Tomczuk przejmie odpowiedzialność za Pion Bankowości Detalicznej Pekao SA, a Michał Lehmann obejmie funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za funkcje wsparcia, dyscyplinę kosztową i pion Logistyki.

Bank podał, że Andrzej Kopyrski i Adam Niewiński, będą kontynuować pracę wraz z nowo powołanymi członkami zarządu.

W oddzielnym komunikacie bank poinformował, że z funkcji wiceprezesów i ze składu zarządu rezygnacje złożyli Marian Ważyński i Grzegorz Paweł Piwowar, ze skutkiem na dzień 6 lipca 2017 roku.

>>> Czytaj też: "Die Welt": Trudno się dziwić, że Polska bardziej liczy na USA niż Europę Zachodnią