"Natomiast relacja krótkoterminowego zadłużenia do zadłużenia ogółem poprawiła się o 0,9 punktu procentowego w stosunku do IV kwartału 2016 r. i wyniosła 22,2 proc." - napisano w raporcie.

Zgodnie z raportem, relacja zadłużenia sektora rządowego przypadającego do spłaty w ciągu roku do oficjalnych aktywów rezerwowych wyniosła 3,4 proc. i w porównaniu do stanu na koniec grudnia poprawiła się o 1,7 punkty procentowe.

"Na koniec I kwartału relacja zadłużenia zagranicznego ogółem do PKB wyniosła 72,2 proc. i w stosunku do IV kwartału 2016 r. poprawiła się o 3,8 punktu procentowego" - napisano. (PAP Biznes)