Analitycy spodziewali się wzrostu o 1,3 proc.

W V ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,4 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w VI o 1,1 proc., po wzroście w V o 0,9 proc., i wobec szacunków w VI +1,1 proc. (PAP Biznes)