"Aktualne prognozy makroekonomiczne wskazują, iż inflacja emerycka za rok 2017 wyniesie 102,1 proc. wobec dotychczas szacowanej 101,6 proc. Prognozowana inflacja emerycka będzie wyższa od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (101,8 proc.). Oznacza to, iż do ustalenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent należy wziąć inflację emerycką, która jest wyższa od inflacji ogółem" - napisano w opinii.

"W związku, z czym spodziewany wskaźnik waloryzacji ogółem wyniesie 102,7 proc., zamiast dotychczas prezentowanego 102,4 proc., a łączny koszt waloryzacji w 2018 r. będzie wyższy o ok. 0,6 mld zł (czyli 5,4 mld zł zamiast 4,8 mld zł)" - dodano.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt waloryzacji ze wskaźnikiem na poziomie 102,4 proc. Koszt waloryzacji ogółem w 2018 r. przy tym wskaźniku szacowany jest na kwotę około 4,8 mld zł.