GetBack pozyskał 40 mln zł z emisji obligacji serii PP4Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - GetBack zebrał zapisy na obligacje serii PP4 o wartości ponad 40 mln zł i zdecydował o skróceniu zapisów w dziewiątym dniu oferty, podała spółka.

"Emisja obligacji serii PP4, w ramach której pozyskaliśmy 40 mln zł w ciągu 9 dni jest w opinii zarządu GetBack S.A. kolejnym sukcesem spółki na rynku kapitałowym. Widzimy, że jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni, przede wszystkim dzięki niedawnej pierwszej ofercie publicznej akcji oraz debiutowi na rynku głównym GPW. Z naszych obserwacji wynika, że inwestorzy dostrzegają efektywność naszego modelu biznesowego dlatego są chętni kupować emitowane przez spółkę papiery wartościowe" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.

Od 24 lipca 2017 r. GetBack S.A. oferował 3,5-letnie obligacje serii PP4, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,0% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Oferującym obligacje serii PP4 w ramach programu pierwszej publicznej oferty obligacji był Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, zaś zapisy można było składać w placówkach jego konsorcjantów: Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Millennium Dom Maklerski S.A., Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o.

Środki uzyskane z emisji obligacji serii PP4 zostaną przeznaczone na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz nabycie portfeli wierzytelności lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy kapitałowej GetBack, a także pozyskanie kapitału na refinansowanie zadłużenia grupy.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)