"Podjęliśmy decyzję, aby termin składania ofert ostatecznych w sprawie GPW wydłużyć do 6 listopada" - powiedział Grad. Dodał, że decyzja została podjęta na wniosek trzech inwestorów. To już druga decyzja o przedłużeniu terminu składania ofert ostatecznych. Wcześniej resort skarbu przedłużył ten termin - także na prośbę inwestorów - o dwa tygodnie. Pierwotnie był on wyznaczony na 14 października.

Według ostatnich informacji oferty na większościowy pakiet akcji warszawskiej giełdy chcą złożyć Nasdaq OMX, NYSE Euronext i Deutsche Boerse. Natomiast z zakupu GPW zrezygnował London Stock Exchange. MSP zastrzegło, że jeśli obecnie prowadzona sprzedaż akcji nie zakończy się pozytywnie, bo rozwiązania zawarte w ofertach nie będą satysfakcjonujące, to resort będzie przygotowywał się do nowego procesu prywatyzacji warszawskiej giełdy.

Pod koniec lipca MSP zakwalifikowało do kolejnego etapu prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych wszystkich czterech kandydatów - Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Nasdaq OMX i NYSE Euronext - którzy w połowie czerwca złożyli wstępne oferty. Podano wtedy że cały proces sprzedaży 51,00-73,82% akcji giełdy inwestorom branżowym resort chce zakończyć jeszcze w 2009 r. MSP dopuszcza także sprzedaż do 22,82% akcji członkom giełdy, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty na co najmniej 0,5% lecz nie więcej niż na 10% akcji przez jeden podmiot. Sprzedaż pozostałych 25% + 1 akcja planowana jest w ciągu następnych 2-3 lat.