"Mieliśmy dobrą wycenę" - odpowiedział Grad na pytanie, czy dopuszcza możliwość obniżenia wyceny sprzedawanych akcji spółki energetycznej Enea. Minister dodał, że MSP rozpocznie przygotowania do kolejnego zaproszenia w tym roku, co nie znaczy, że od razu wyśle kolejne zaproszenia do inwestorów. "Nie wykluczam, że ten proces będzie prowadzony w oparciu o wyniki i analizy za cały 2009 r. On może się rozpocząć już wcześniej, ale chcemy tak to zgrać, aby oferty były składane po zaudytowanych wynikach za 2009 r." - podkreślił szef resortu skarbu.

Grad powtórzył, że Enea powinna być sprzedana na rzecz inwestora branżowego, a ponadto jest na tyle dużą grupą kapitałową, że nie ma potrzeby jej powiększania o inne aktywa, np. PAK. Wcześniej na rynku pojawiły się informacje, że jedyny startujący w prywatyzacji Enei, koncern RWE AG, wycofał się z powodu zbyt wysokiej ceny, podyktowanej przez skarb państwa.

Natomiast MSP podało, że w związku z powiadomieniem przez RWE AG, że podmiot ten nie złoży wiążącej oferty nabycia akcji spółki Enea w terminie wyznaczonym przez Skarb Państwa, a więc do dnia 15 października 2009 roku oraz biorąc pod uwagę, że w obecnym postępowaniu w sprawie zbycia tych akcji nie brali udział inni potencjalni inwestorzy, podjęto decyzję o zakończeniu 15 października postępowania w sprawie zbycia walorów.

W połowie sierpnia niemiecka spółka energetyczna RWE AG została zaproszona przez MSP do kolejnego etapu negocjacji w sprawie sprzedaży akcji spółki energetycznej Enea przez Skarb Państwa. Wcześniej MSP otrzymało dwie odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie sprzedaży przez rząd 67,05% akcji Enei. W dniu składania ofert akcjonariusz Enei, szwedzki Vattenfall, podał w komunikacie, że nie złożył oferty na akcje Enei oferowane przez Skarb Państwa, choć w dalszym ciągu deklaruje zainteresowanie polskim rynkiem energii i samą Eneą. Także czeski koncern energetyczny CEZ, który był uważany za jednego z zainteresowanych Eneą, nie złożył wtedy swojej oferty. W końcu lipca MSP ogłosiło zaproszenie do negocjacji sprawie sprzedaży 295.987.473 akcji, stanowiących 67,05%.

Według stanu na 31 marca br. (za raportem za I kw. 2009) najwięksi akcjonariusze spółki Enea to: Skarb Państwa (76,48%) a po przekazaniu akcji pracowniczych (67,05%), Vattenfall AB (18,67%), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (2,50%), Enea SA (0,26% - akcje nabyte w ramach opcji stabilizacyjnej), zaś pozostali akcjonariusze posiadali 2,09%.