Średnia stopa redukcji zapisów na jej akcje w ofercie publicznej, w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ostatecznie 96,5 proc.

Inwestorzy zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału wynoszącego 17,50 zł – 23,00 zł. Popyt był 7,5 razy większy, niż liczba oferowanych akcji. Ostatecznie pulę akcji oferowanych inwestorom indywidualnym wyniosła 15 proc., to jest o połowę więcej niż początkowo przewidywano. Akcje przydzielono 59 845 inwestorom indywidualnym (w łącznej liczbie 38.927.025 szt.). Inwestorzy instytucjonalni objęli 220 586 475 akcji PGE.

Wartość oferty wyniosła prawie 6 mld zł, a kapitalizacja spółki wyniesie prawie 40 mld zł. Z tej kwoty około 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do grupy PGE, a pozostałe środki będą jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego. Strategia PGE zakłada, że w latach 2009-2012 spółka wyda na inwestycje ok. 38,9 mld zł, głównie w istniejące aktywa, budowę nowych mocy wytwórczych i akwizycje.

IPO (pierwsza oferta publiczna) PGE jest największą ofertą od 2004 r., kiedy Skarb Państwa sprzedał akcje PKO Banku Polskiego o wartości ponad 7,6 mld zł. Jest to także jedna z największych ofert w historii polskiego rynku kapitałowego i dotychczas największa tegoroczna oferta w Europie.

Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42 proc. krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Po I półroczu 2009 PGE ma 1,795 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 0,932 mld zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku.