Przystąpienie do unii walutowej wymaga wprowadzenia zmian w polskiej konstytucji – ta teza praktycznie już nie budzi wątpliwości. Ale spory wśród prawników pojawiają się, gdy przychodzi do rozważań, jak tę zmianę należy przeprowadzić

NBP pozostanie w konstytucji

Istnieje kilka koncepcji dotyczących nowelizacji konstytucji. Najpopularniejszym rozwiązaniem wśród konstytucjonalistów jest pozostawienie w konstytucji NBP jako banku centralnego ze zmianą jego podstawowych kompetencji. 

– Banki narodowe w krajach strefy euro istnieją, tylko ich rola się zmienia. W związku z tym nie ma przeszkód, wręcz przeciwnie jest potrzeba, żeby NBP pozostał w ustawie zasadniczej. Natomiast jego zadania muszą ulec zmianie – mówi prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Z naszego porządku konstytucyjnego powinna zostać również wykreślona Rada Polityki Pieniężnej, stanowiąca jeden z organów NBP.

– Najlepsza formuła to usunięcie zapisów o uprawnieniu NBP do emisji waluty oraz o RPP. Pozostałe kwestie są do uregulowania na poziomie wspólnotowym – wskazuje prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista.

Obecnie Rada Polityki Pieniężnej ustala stopy procentowe, co nie będzie już możliwe po wprowadzeniu euro. Wśród prawników istnieją jednak wątpliwości, czy powinna ona zostać zlikwidowana.

– Konieczność likwidacji RPP nie jest jednoznaczna. Pozostawienie tej instytucji jako organu NBP wiązałoby się na pewno z innymi zadaniami i może z inną nazwą – mówi Hubert Izdebski.