JW Construction Holding

Spółka JW Construction Holding SA (JWCONSTR) miała 20,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2009 roku wobec 19,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 31,69 mln zł wobec 31,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 159,93 mln zł wobec 175,22 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 69,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 54,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 491,08 mln zł wobec 511,61 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 45,78 mln zł zysku netto wobec 9,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora

Grupa medialna Agora miała 10,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 13,91 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 12,80 mln zł wobec 17,20 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 246,80 mln zł wobec 284,70 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 23,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 54,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 819,02 mln zł wobec 941,78 mln zł.
W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 7,19 mln zł zysku netto wobec 17,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat (CYFRPLSAT) miał 60,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 84,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 71,54 mln zł wobec 102,10 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 323,35 mln zł wobec 290,61 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 188,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 227,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 982,99 mln zł wobec 817,11 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 190,77 mln zł zysku netto wobec 232,59 mln zł zysku rok wcześniej.
Cyfrowy Polsat (CYFRPLSAT) kupił 45% udziałów w operatorze sieci mPunkt za 24,6 mln zł. Cyfrowy Polsat chce w przyszłości przejąć pakiet większościowy – o ile zgodę na transakcję wyda Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).