Obecnie skarb państwa może pomagać instytucjom finansowym tylko do końca tego roku. Wydłużenie terminu pomocy wymaga zgody Komisji Europejskiej.

Ze wsparcia mogą skorzystać takie instytucje jak: bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, krajowy zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, dom maklerski czy fundusz emerytalny. Pomoc taka może być udzielona np. w formie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Według resortu finansów, jest mało prawdopodobne, że minister skorzysta z tego rozwiązania, gdyż zyski sektora bankowego za trzy kwartały tego roku wynoszą 7 mld zł, a jakość portfela kredytowego, pomimo pewnego pogorszenia, w dalszym ciągu spełnia wysokie standardy.

Znowelizowana ustawa trafi do Senatu.