Wcześniej resort szacował spadek PKB na tym samym poziomie. Po uwzględnieniu czynników sezonowych PKB wzrósł w październiku o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca, po wzroście we wrześniu o 0,8 proc.

"We wrześniu spadek PKB rok do roku wyniósł po korekcie 7,8 proc. rdr, wobec wyliczonego wcześniej spadku o 8,6 proc." - podał dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki Oleg Zasow.