Coraz szybsze tempo rozwoju gospodarczego Indii oraz presja inflacyjna z pewnością sprawią, że w najbliższym czasie bank centralny Indii podejmie decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Najgorszy kryzys finansowy państwa od 1930 roku spowodował drastyczne obniżenie kosztów kredytów przez Bank Rezerw Indii. Wydatki rządowe i cięcia podatkowe sięgnęły 12 proc. PKB.

Dynamika rozwoju indyjskiej gospodarki rośnie przede wszystkim dzięki przemysłowi. Ten sektor zwiększył się w ostatnim kwartale o 9,2 proc. Wysokie tempo rozwoju ekonomicznego widać na giełdzie - indeks giełdy w Bombaju zyskał w tym roku już 72 proc.