Poinformował, że dobiegają końca uzgodnienia międzyresortowe dot. projektu ustawy. "Wierzę, że w styczniu projekt wejdzie pod obrady Rady Ministrów, a więc w pierwszej połowie roku będzie mógł pracować nad nim Sejm" - powiedział Sawicki.

Zastrzegł, że praca nad nowymi przepisami nie będzie łatwa - projekt nowelizacji przewiduje bowiem, iż część dzierżawionych gruntów ma być przeznaczona na sprzedaż dla rolników indywidualnych, na powiększenie gospodarstwa. Prace nad tymi rozwiązaniami trwają już od dwóch lat.

Kolejnym ważnym zadaniem dla resortu rolnictwa jest przegląd realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013. "Będziemy chcieli ujednolicić wymogi w działaniach PROW i uprościć wnioski, formularze, zmniejszyć liczbę koniecznych załączników " - poinformował Sawicki.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wzrost dochodów rolników priorytetem Ministerstwa Rolnictwa

Minister podkreślił, że istotą sprawą będą rozmowy na forum UE na temat Wspólnej Polityki Rolnej. Poinformował, że w styczniu planowane jest spotkanie z ministrami rolnictwa krajów 12-tki w tej sprawie. Chodzi o wypracowanie takich rozwiązań, które pozwoliłyby na wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich we wszystkich krajach UE, a także o uproszczenie systemu naliczania tych płatności.

Oceniając miniony rok, szef resortu rolnictwa powiedział, że był on trudny dla rolników - ceny większości produktów rolnych i dochody wielu gospodarstw spadały z powodu kryzysu. Sukcesem było natomiast uruchomienie wszystkich unijnych programów dla wsi i sprawne wypłacanie pieniędzy rolnikom.

Zdaniem Sawickiego, do najważniejszych spraw załatwionych pomyślnie w starym roku należy także zaliczyć uzyskanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji, tj. zgody na wypłacanie unijnych pieniędzy na wszystkie działania przewidziane w PROW. Dotychczas wypłaciła ona rolnikom ponad 18 mld zł. Resort chce, by w 2010 r. Agencja całkowicie nadrobiła opóźnienia powstałe "na starcie" realizacji PROW, przyspieszając wydawanie unijnych środków.

>>> CZYTAJ TEŻ: PGR-y dla rolników - szykuje się wielka wyprzedaż ziemi

Zapowiedział, że w przyszłym roku będzie kolejny nabór wniosków na dofinansowanie modernizacji gospodarstw. Prawdopodobnie będzie to ostatnia taka akcja, gdyż ministerstwo przewiduje, że w 2010 r. zostanie wyczerpana cała pula środków przeznaczonych na ten cel. Ponadto planowane jest przyjmowanie wniosków o dotacje na ułatwianie startu młodym rolnikom oraz o dofinansowanie mikroprzedsiębiortw na wsi, a także na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem.

Za najważniejszą ustawę, która weszła w życie w mijającym roku, Sawicki uznał ustawę o funduszach promocji. Jego zdaniem, zgromadzenie pieniędzy na promocję żywności pozwoli szerzej zaprezentować polskie produkty spożywcze w rynkach krajów trzecich np. w krajach azjatyckich czy arabskich, a to daje szansę na eksport i łatwiejszy zbyt produktów rolnych przez rolników.