Nowy dokument wraz z regulaminem pracy zastąpi ponad 20 dokumentów, które od 2004 r. regulowały zbiorowe stosunki pracy w zatrudniającym ok. 10 tys. pracowników koncernie. Podpisano także dodatkowe porozumienie do układu. Układ to najważniejszy obowiązujący w zakładzie dokument dotyczący zbiorowego prawa pracy. Reguluje m.in. zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, prawa i obowiązki stron stosunku pracy, urlopy wypoczynkowe, czas pracy, a także porządkuje kwestie działalności związkowej i dialogu społecznego.

>>> Czytaj też: ArcelorMittal zainwestował prawie 4 mld zł w Polsce

Nowy dokument reguluje wiele kwestii korzystniej niż powszechnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy. Chodzi np. o wynagradzanie nadgodzin oraz pracy w nocy i dni wolne. Zwiększony jest fundusz świadczeń socjalnych i dopłaty dla pracowników na chorobowym. Układ zacznie obowiązywać po formalnym zarejestrowaniu go w Państwowej Inspekcji Pracy, co powinno zająć najdalej trzy miesiące.

>>> Czytaj też: Chiński przemysł stalowy stworzy konkurencję dla ArcelorMittal

ArcelorMittal Poland skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. Firma grupuje m.in. cztery największe polskie huty położone w Krakowie (dawna Huta im. T. Sendzimira), w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice), w Sosnowcu (dawna Huta Cedler) oraz w Świętochłowicach (dawna Huta Florian). Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice.

>>> Czytaj też: Prywatyzacja w Polsce w 2009 roku

Prywatyzację Polskich Hut Stali sfinalizowano w marcu 2004 r. Brytyjsko-hinduska grupa LNM Holdings (obecnie ArcelorMittal) przejęła blisko 70 proc. akcji koncernu, a w 2007 r. kolejne 25 proc. zachowane przez Skarb Państwa. ArcelorMittal zainwestował dotąd w polskich hutach ok. 3,8 mld zł. W minionym roku koncern w wyniku kryzysu na hutniczym rynku znacząco obniżył produkcję i sprzedaż. Według danych przekazywanych w drugiej połowie roku, wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosiło ok. 50 proc. Informacje dotyczące podsumowania całego 2009 r. przedstawiciele koncernu zapowiadają na przyszły tydzień.