"Jest to o wiele lepszy wynik, niż wynikałoby to z koniunktury na rynkach akcji czy też na rynku obligacji. Chociaż inwestorzy rzeczywiście mieli duży apetyt na często występujący w grudniu tzw. rajd świętego Mikołaja, to jednak indeks szerokiego rynku akcji WIG zyskał jedynie 1 proc" - napisano w raporcie.

>>> Czytaj też: Fundusze w 2009 r. dały zarobić

W całym 2009 r. aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o 19,1 mld zł i były 25,9 proc. wyższe niż na koniec 2008 r. W ujęciu walutowym aktywa na koniec grudnia wyniosły 22,6 mld euro, czyli były o 5 mld euro wyższe niż przed rokiem. "Po niespotykanym spadku aktywów, który w 2008 r. wyniósł 60 mld złotych, w 2009 r. aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych powróciły na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Przyczynił się do tego przede wszystkim powrót koniunktury na rynku akcji" - napisano.

>>> Czytaj też: W jakie fundusze inwestować w 2010 roku?

"Dzięki wysokiej rocznej dynamice aktywów zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych środki powróciły do poziomu sprzed upadku Lehman Brothers. Spora w tym zasługa dodatniego bilansu wpłat i wypłat, która według naszych szacunków w 2009 roku wyniosła + 5 mld zł" - dodano.

>>> Czytaj też: W funduszach wciąż krążą wielkie pieniądze