Do terminalu morskiego LPG w Szczecinie, należącego do Orlen Gaz, spółki grupy PKN Orlen, zawinął pierwszy w tym roku statek z dostawą gazu. Jednostka z ładunkiem 2 tys. ton propanu przypłynęła z portu w Rydze (Łotwa).

>>> Czytaj też: Orlen Gaz wchodzi na niemiecki rynek LPG

W I kw. 2010 r. Orlen Gaz będzie przyjmowała w szczecińskim terminalu morskim LPG w Szczecinie regularne dostawy propanu, zakontraktowane jeszcze w ubiegłym roku. Ponadto w planach na ten rok Orlen Gaz ma także uzupełniające, spotowe (doraźne - PAP), zakupy gazu, pod warunkiem, że spółka otrzyma atrakcyjną ofertę. "Rynek LPG charakteryzuje duża sezonowość" - zaznaczyła Agnieszka Woźniak.

W 2009 r. szczeciński terminal morski LPG przyjął 13 gazowców. Były to głównie dostawy propanu z północno-zachodniej Europy: Wielka Brytania, Szwecja, Dania. Pod koniec ubiegłego roku Orlen Gaz rozpoczął również przyjmowanie dostaw z Rosji. Woźniak przyznała, iż w 2010 r. Orlen Gaz nie przewiduje dalszych inwestycji w szczecińskim terminalu morskim LPG, który działa od lipca 2009 r. Zaznaczyła jednak, iż chociaż jest za wcześnie by mówić o szczegółowych projektach w dalszej perspektywie, to "wykorzystanie potencjału terminalu będzie jednym z priorytetów Orlen Gaz na najbliższe lata". "Trzeba pamiętać, że realizując tę inwestycję wykorzystaliśmy tylko połowę nieruchomości. Cały teren, którym dysponuje spółka to 10 ha, a terminal zajmuje 5 ha. Pozostały obszar daje ogromne możliwości dalszego działania" - dodała Woźniak.

>>> Czytaj też: W drugiej połowie roku może zabraknąć w Polsce gazu

W 2010 r. Orlen Gaz ma w planach modernizację rozlewni gazu płynnego w Hrubieszowie. Inwestycja polegała będzie m.in. na budowie nowoczesnej instalacji technologicznej oraz stanowisk przeładunku autocystern i cystern kolejowych. "W tej chwili spółka jest na etapie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej modernizacji rozlewni" - dodała Woźniak

Istniejący od 1995 r. Orlen Gaz jest największym podmiotem na krajowym rynku gazu płynnego. Zajmuje się sprzedażą propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butan. Zarządza 10 rozlewniami. Posiada m.in. terminal lądowy w Płocku i Sokółce koło Białegostoku (Podlaskie) oraz terminal morski w Szczecinie, przystosowany do rozładunku statyków z gazem i magazynowania dostaw.