W ocenie agencji, system bankowy w krajach CE4 wykazywał już pewne słabości przed kryzysem, co w połączeniu z nim oznacza, że w tym roku podstawy finansowe pozostaną w trendzie spadkowym.

Banki z CE4 generalnie nie zaczęły odczuwać wpływu kryzysu do IV kw. 2008 r., tj. do upadku Lehman Brothers, i nawet były nieco wspomagane przez ich zachodnioeuropejskich właścicieli - doświadczeniem i wiedzą w zażegnywaniu sytuacji kryzysowych. , dlatego wpływ kryzysu finansowego odczują mniej boleśnie niż inne banki, ale ich podstawy będą pod presją w 2010 r. - podał Moody's Investors Service w raporcie "Fundamenty banków z Europy Środkowej pozostaną pod presją w 2010 r."

"Nadal jednak w niektórych przypadkach banki nękane są problemami z płynnością, które pojawiały się jeszcze przed kryzysem i w efekcie wiele z nich może wprowadzić bardzo restrykcyjną politykę i priorytetowo traktować zarządzanie kapitałem - czasem kosztem wzrostu i dochodowości"- uważa autor raportu Irakli Pipia.

Moody's podkreśla także, że ograniczenie akcji kredytowej po kryzysie będzie miało wpływ na inne finansowe elementy większości banków w regionie, takie jak zyskowność i dostęp do kapitału na rynkach wewnętrznych. "W ostatnich kilku latach trend obniżania się jakości aktywów był widoczny we wszystkich czterech systemach bankowych. Jakkolwiek jedne systemy odczuły to bardziej niż inne ze względu na pogarszanie się sytuacji kredytobiorców z takich sektorów jak leasing, transport, czy sektor budowlany, co zmniejszało możliwości refinansowania" - podała agencja.

Ograniczony dostęp do finansowania daje słabe podstawy do przyszłego wzrostu, ale kraje CE4 są nim obecnie dotknięte w różnym stopniu, przy czym Węgry są w najgorszej sytuacji.

W tym kontekście, w ocenie Moody's, perspektywy kredytowe dla wszystkich czterech systemów bankowych są negatywne, aczkolwiek w tym momencie w różnym stopniu. Tym niemniej obecne ratingi siły finansowej banków z CE4 łączą w sobie umiarkowany poziom dalszego ich pogarszania z ich fundamentami finansowymi (tzw. scenariusz bazowy) i Moody's nie przewiduje dodatkowych nieprzewidzianych gwałtownych wydarzeń w 2010 r., a tym samym znaczącej liczby obniżki ratingów.