Pod koniec ubiegłego roku Krajowy Fundusz Kapitałowy (polski odpowiednik Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, którego właścicielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego) zapowiadał, że będzie gotowy do ogłoszenia nowych konkursów w styczniu. Jednak tak się nie stanie, bo opóźniły się prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. – Jest ona już gotowa. 28 stycznia zostanie zaprezentowana naszemu komitetowi inwestycyjnemu, a w lutym radzie nadzorczej. Tuż po tym ogłosimy konkurs – mówi Piotr Gębala, prezes KFK.

Fundusz planuje rozdysponować w nim wszystkie środki, które dostał z Unii Europejskiej. Po konkursie przeprowadzonym w 2009 roku zostało mu do zainwestowania ok. 300 mln zł. Fundusze wysokiego ryzyka, do których trafią pieniądze, będą miały pięć lat na zbudowanie portfeli inwestycyjnych. Na ich wsparcie KFK dostał 180 mln euro z programu Innowacyjna Gospodarka. Te środki nie są przyznawane jako dotacje, tylko zostaną zainwestowane w podmioty, które wygrają konkurs. Dzięki temu KFK będzie miał częściową kontrolę nad działalnością zwycięzców oraz będzie partycypował w ich przyszłych zyskach. W zamian weźmie na siebie większe ryzyko inwestycyjne niż jego prywatni partnerzy. Fundusze wysokiego ryzyka mają inwestować w młode, perspektywiczne firmy w początkowych stadiach rozwoju.

Lutowy konkursu to nie koniec planów inwestycyjnych KFK na ten rok. Pod koniec grudnia podpisał on umowę o dostępie do dotacji od rządu Szwajcarii. W ten sposób pozyskał 53 mln franków szwajcarskich. Fundusz chcę te środki uruchomić już w kwietniu. – Budżet drugiego w tym roku konkursu wyniesie ok. 50 mln zł. Resztę pieniędzy zainwestujemy w 2011 roku. Strona szwajcarska chce, by minimum 30 proc. pieniędzy, które nam przyznała, zostało przeznaczone dla funduszy działających w województwach lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. To nie są regiony, które kojarzą się z aktywnością venture capital, więc konkurs musimy poprzedzić akcję marketingową – tłumaczy Piotr Gębala.

KFK przygotowuje się także do podpisania pierwszych umów o przyznaniu środków unijnych w ramach konkursu przeprowadzonego w 2009 roku. W wyścigu o pieniądze wzięło udział 27 funduszy wysokiego ryzyka, z których 15 przeszło do końcowej oceny. – Na tym etapie trzy fundusze odpadły. Natomiast pięć uzyskało już pozytywną opinię naszego komitetu inwestycyjnego i obecnie negocjujemy z nimi warunki transakcji – mówi prezes KFK.

Zawarcia pierwszej umowy ze zwycięzcami należy spodziewać się w lutym.

Pierwsze fundusze inwestują

W 2007 roku Krajowy Fundusz Kapitałowy przeprowadził pilotażowy konkurs, w wyniku którego rozdzielił 50 mln zł między dwa fundusze wysokiego ryzyka. Pieniądze z KFK dostały BBI Seed Fund o kapitalizacji 60 mln zł oraz Helix Ventures Partners – wspólne przedsięwzięcie MCI i Dariusza Wiatra. Ten ostatni dysponuje 40 mln zł. BBI ma już za sobą pierwsze inwestycje. Kupił dwie spółki z branży ICT: Listonic i Billbank.