Neutralnie zachowują się spółki małe i średnie. Większego wpływu na notowania nie miał lepszy od rynkowych oczekiwań odczyt dynamiki polskiego PKB za IV kwartał.

Wśród blue chipów na wyróżnienie zasługują Polimex oraz BZWBK. Obie spółki zaprezentowały dobre wyniki za IV kwartał ubiegłego roku. Polimex – Mostostal (POLIMEXMS) wypracował w IV kwartale 2009r. 49,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej względem 28,12 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik ten oznacza zysk na akcję za IV kwartał 2009r. w wysokości 0,34 zł oraz P/E na poziomie 12,5. Zarząd spółki już wcześniej sygnalizował, że wyniki w całym ubiegłym roku będą dobre. Polimex konsekwentnie buduje pozycję rynkową. Jest w trakcie finalizowania procesu przejęcia aż siedmiu spółek oraz zdołał zbudować dość pokaźny portfel zamówień o wartości 8 mld zł. Spółka swoich szans upatruje w realizacji wysoko-marżowych kontraktów w energetyce. Sporą niespodzianką dla rynku może być poziom przychodów. Tylko w IV kwartale ubiegłego roku Polimex wygenerował ponad 1,5 mld zł przychodów co oznacza wzrost o 26,5% w ujęciu R/R.

Warto podkreślić, że konkurencja w walce o kolejne kontrakty nie przełożyła się na spadek marż. Polimex utrzymał poziom marży brutto na sprzedaży na poziomie 10%. Budowlana spółka zdołała poprawić płynność. Polimex w IV kwartale 2009r. wypracował stosunkowo wysoki cash flow operacyjny na poziomie 550 mln zł oraz zdołał ograniczyć zadłużenie na koniec 2009r. o 173 mln zł. Poprawa płynności przy równoczesnym obniżeniu wskaźników zadłużenia może być atutem Polimexu przy walce w kolejnych przetargach. Podsumowując wyniki Polimexu w samym IV kwartale oraz w całym ubiegłym roku należy uznać za bardzo dobre. Rynek po części spodziewał się korzystnych rezultatów jednak poziom marż, poprawa płynności oraz wyższe przychody nie znalazły jeszcze odzwierciedlenie w cenach rynkowych. Nie powinien więc dziwić fakt, że Polimex zachowuje się znacznie lepiej na tle słabego dziś indeksu WIG20 i zyskuje ponad 3%. Polimex najprawdopodobniej wypłaci dywidendę. Inwestorzy mogą liczyć, że do ich portfeli trafi od 10% do 20% jednostkowego zysku netto Polimexu za 2009r.

Sporo wyższy od rynkowego konsensusu okazał się być zysk netto za IV kwartał BZWBK. W ostatnim kwartale ubiegłego roku BZBK zdołał wypracować 245,6 mln zł zysku netto podczas gdy rynek oczekiwał 190 mln zł. Na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik odsetkowy, który w IV kwartale wyniósł 434 mln zł. Oznacza to poprawę wyniku odsetkowego 5% w ujęciu kw/kw oraz 1% w relacji R/R. Nieco słabiej wygląda wynik z tytułu prowizji. Wyniósł on w IV kwartale ubiegłego roku 321 mln zł, co oznacza spadek o 4% w ujęciu R/R oraz aż o 7% w relacji kw/kw. Koszty operacyjne banku w ostatnim kwartale 2009r. wyniosły 439 mln zł, co jest poziomem zgodnym z rynkowymi oczekiwaniami. W 2009r. wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) po spadku do 50% z 51,6% utrzymał się na poziomie niższym od średniej dla sektora bankowego. Na zadowalającym poziomie znajduje się poziom współczynnika wypłacalności, który w 2009r. wzrósł do blisko 13% podczas gdy w 2008r. wynosił 10,7%. Wyniki BZWBK za IV kwartał 2009r. należy ocenić jako bardzo dobre i powinny one przełożyć się na lepsze zachowanie notowań banku na tle indeksu największych spółek. Warto zaznaczyć, że BZWBK wypłaci 4 zł dywidendy na akcję. Rynek oczekiwał, że bank zdecyduje się na reinwestowanie niemalże całości zysku za ubiegły rok.

W dzisiejszym kalendarzu publikacji danych makroekonomicznych brakuje raportów, które mogłyby znacząco zmienić obraz rynku. W takich warunkach krajowy parkiet będzie pod wpływem sytuacji na Wall Street i na rynku niemieckim. Kluczowa dla rynków finansowych w tym tygodniu będzie piątkowa publikacja z USA dotycząca zmiany poziomu zatrudnienia w sektorze pozarolniczym.