LPP

Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP w raporcie z 22 lutego wydali rekomendację "akumuluj" dla LPP i wyznaczyli cenę docelową dla jednej akcji na poziomie 2120 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję LPP płacono 1975 zł, a we wtorek na zamknięciu kurs wynosił 1 860 zł. W ocenia analityków banku spółka LPP zaprezentowała dobre wyniki za IV kwartał 2009 r. Na przestrzeni ostatnich czterech kwartałów spółka miała ponad 320 mln zł operacyjnych przepływów gotówkowych i zdołała zmniejszyć dług netto z 463 mln zł do 227 mln zł.

Skonsolidowane przychody grupy LPP wyniosły ok. 121 mln zł w lutym br. i były o 6 proc. niższe od obrotów zrealizowanych przez GK LPP i GK Artman (spółkę w 100% zależną od LPP) rok wcześniej. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 50 proc. i była wyższa o ok. 4 punkty procentowe od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - luty 2010 roku wyniosła 283 mln zł. Przychody te były niższe o 10% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

NTT System

Spółka informatyczna NTTSystem miała 0,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 3,22 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,77 mln zł wobec 8,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 143,34 mln zł wobec 174,63 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 2,78 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 4,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 493,21 mln zł wobec 643,67 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 2,54 mln zł straty netto wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej.

PolAqua

Vectra, spółka zależna firmy PolAqua, podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie umowę na budowę drugiego etapu oczyszczalni Czajka. Wartość umowy wynosi 91,5 mln zł brutto.

Umowa dotyczy wykonania kolektorów lewobrzeżnych wraz z obiektami kubaturowymi i siecią krzyżującą się z trasą Mostu Północnego w rejonie węzła Marymoncka z komorami kaskadową i połączeniową w rejonie ul. Farysa. W ramach inwestycji zostanie wykonany w technologii mikrotunelingu kolektor o średnicy 2,8 m o długości ok. 1200 m, kolektor w wykopie otwartym o dł. ok 200 m, a także 4 skomplikowane podziemne obiekty kubaturowe służące do połączenia z istniejącymi kolektorami oraz do sterowania przepływem ścieków do przyszłego tunelu pod Wisłą.

Pekao

Bank Pekao SA miał 611,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 719,30 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie z szacunkowymi danymi finansowymi po IV kw. ub.r. wynik odsetkowy grupy wyniósł 974,20 mln zł wobec 1109,50 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 612,60 mln zł wobec 553,00 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku bank miał 2411,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3528,00 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

Zarząd Banku Pekao SA nie wyklucza rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku za 2009 rok.

Macrologic

W raporcie z 22 lutego analitycy DM PKO BP rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Macrologic (MCLOGIC) od zalecenia "kupuj" i wyznaczenia ceny docelowej na 65 zł. W dniu wydania raportu kurs akcji Macrologic wynosił 39,51 zł. Na zamknięciu wtorkowej sesji za jedną akcję spółki płacono 47,70 zł.

Zdaniem analityków Macrologic ma szereg atutów, które go wyróżniają na tle innych firm giełdowych. Jednym z nich jest niska podatność spółki na zmiany koniunkturalne, co wynika zarówno z czynników zewnętrznych (specyfika rynku ERP), jak i wewnętrznych (własny produkt, szeroka baza klientów, lojalna kadra pracowników). Ponadto analitycy zwracaja uwagę na bardzo bezpieczną strukturę finansowania działalności, co pozwala każdego roku wypłacać część zysku akcjonariuszom (dywidenda, buy back).

Czynnikiem negatywnym zwiększającym ryzyko inwestycyjne jest niska płynność (free float to ok. 30 proc. kapitalizacji firmy) oraz tradycyjna dla branży sezonowość. Według analityków w 2010 roku Macrologic będzie miał 8,83 mln zł zysku netto i 60,8 mln zł przychodów.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 24 lutego, obniżyli rekomendację dla akcji Macrologic do "trzymaj" z "akumuluj", z ceną docelową na poziomie 46,35 zł. W dniu wydania rekomendacji za akcje spółki płacono 43,8 zł. We wtorek na zamknieciu sesji GPW akcjie Macrologic kosztowały 47,70 zł.

BRE Bank

Citigroup podwyższył rekomendację dla BRE Banku do "kupuj" ze "sprzedaj", podwyższając jednocześnie cenę docelową z 262 zł do 175 zł. We wtorek na zamknięciu sesji za jedną akcję BRE banku inwestorzy płacili 228,70 zł.

Sygnity

Rada nadzorcza spółki informatycznej Sygnity mianowała Norberta Biedrzyckiego na funkcję prezesa. Biedrzycki zastąpił dotychczasowego prezesa Sygnity Piotra Kardacha, który złożył rezygnację.

Elektrobudowa

Elektrobudowa (ELBUDOWA) zawarła umowę z francuską firmą Areva NP na prace w elektrowni jądrowej Olkiluoto 3 w Finlandii. Wartość umowy to 39,2 mln zł netto. Termin rozpoczęcia prac ustalono na lipiec 2010 r., a termin zakończenia prac przewidziany jest nie później niż w maju 2012 r.

NG2 - CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki obuwniczej NG2 (CCC) wyniosły 47,7 mln zł w lutym, co oznacza wzrost o 19,5% w skali roku. Narastająco, za okres styczeń-luty 2010, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 97,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15,0%.

Cyfrowy Polsat

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał zgodę dla Cyfrowego Polsatu (CYFRPLSAT) na przejęcie spółki mPunkt Holdings. Wcześniej Cyfrowy Polsat kupił za 24,6 mln zł 45 proc. udziałów w spółce, zapowiadając dokupienie pozostałych udziałów po uzyskaniu zgody od UOKiK.

mPunkt Holdings jest właścicielem spółki mPunkt, prowadzącej działalność w zakresie usług telefonii komórkowej oraz sprzedaży telefonów i akcesoriów do nich. mPunkt to sieć 203 sklepów działających w ponad 150 miastach na terenie Polski.

Dom Development

Firma deweloperska Dom Development (DOMDEV) wprowadza do sprzedaży liczący 202 mieszkania czwarty etap Miasteczka Regaty na warszawskiej Białołęce. Wartość inwestycji to 56 mln zł.

Unibep

Firma budowlana Unibep podpisała umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Konstancinie Jeziornej k. Warszawy. Wartość umowy to 38 mln zł netto. Przedmiotem zamówienia jest budowa Osiedla domów jednorodzinnych dwu i czteroapartamentowych wraz z pełną infrastrukturą w Konstancinie Jeziorna, Bielawa. Termin realizacji umowy to 24 miesiące od daty rozpoczęcia inwestycji 15 marca 2010.

GTC i Polnord

GTC i Polnord wspólnie zrealizują nowoczesne centrum handlowe w Warszawie. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 250 mln euro. Inwestycja powstanie na działce o powierzchni 7 hektarów, będącej częścią należącego do Polnord Miasteczka Wilanów. Planowane centrum handlowe będzie dysponowało 60 000 m. kw. powierzchni najmu. Początek budowy planowany jest w drugiej połowie 2010 roku, po otrzymaniu pozwolenia na budowę. >>>>

Mostostal Warszawa

Spółka Mostostal Warszawa (MOSTALWAR) podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia. Termin realizacji umowy strony ustaliły na 12 miesięcy od daty rozpoczęcia. Wartość umowy wynosi 7,86 mln euro brutto, czyli około 30,81 mln zł brutto.

Boryszew

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Boryszew w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E. Oferta publiczna obejmuje 313 mln 432 tys. 735 akcji serii E.

Bogdanka

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka miała przed audytem 190,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2009 roku, w porównaniu do 155,79 mln zł osiągniętych w 2008 roku. Wynik ten stanowi 107,17% prognozy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za rok 2009 osiągnęły poziom 1 mld 118 mln 393 tys. zł w porównaniu do 1 mld 33 mln 275 tys. zł osiągniętych w 2008 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny za rok 2009 osiągnął poziom 226 mln 710 tys. zł w porównaniu do 203 mln 457 tys. zł osiągniętych w 2008 roku.