Indeks blue chipów WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,17 proc. i wyniósł 2361,62 pkt. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,22 proc. do poziomu 39885,37 pkt. Indeks mWIG40 spadł o 0,30 proc. zatrzymując się na wartości 2337,41 pkt, natomiast sWIG80 podskoczył o 0,66 proc. i wyniósł 11693,66 pkt.

Na rynku notowań ciągłych wzrósł kurs akcji 165 spółek, 142 spadł, 43 nie zmienił się. Akcjami 5 spółek nie handlowano. Obroty na rynku akcji spadły o 0,5 proc. i wyniosły 1 mld 186,8 mln zł.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: KGHM (187,6 mln zł), PEKAO (129,6 mln zł), PKOBP (108,6 mln zł). Największe wzrosty w systemie notowań ciągłych odnotowały akcje spółek: INVESTCON (15,6 proc.), BIOTON (10,5 proc.), MIDAS (9,1 proc.). Największe spadki odnotowały akcje spółek: WOLAINFO (12,1 proc.), POLCOLORIT (6,5 proc.), OLYMPIC (6,3 proc.).

"Notowania zaczęliśmy od niewielkiej korekty, która sprowadziła WIG20 do poziomu wczorajszego minimum, co okazało się wystarczającą zachętą dla kupujących, którzy łatwo zwyciężyli podaż. Zatem skończyło się na piątym kolejnym wzroście WIG20, jednak na każdej następnej sesji obserwujemy stopniowo kurczącą się wartość transakcji (dziś do 1,14 mld PLN na całym rynku akcji). Mimo że zarówno WIG20 jak i WIG przełamały dziś poziom średniej z 50-u ostatnich sesji, nie było to przełamanie przekonujące" - pisze w komentarzy giełdowym Emil Szweda, analityk "Open Finance".

Jego zdaniem, nastroje inwestorów poprawiły się, kiedy ECB zdecydował się na utrzymanie stóp procentowych na najniższym poziomie, a prezes banku Jean-Claude Trichet uznał, że ich wysokość jest na odpowiednim poziomie.