Reklama

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy podczas czwartkowej sesji plenarnej stosunkiem głosów 427/79 (76 posłów wstrzymało się od głosu). "Przepisy te przewidują, że struktury płac umożliwiające porównywanie wynagrodzeń, będą musiały opierać się na neutralnych płciowo kryteriach. Neutralne płciowo mają być także systemy oceny i klasyfikacji, które wchodzą w skład tych struktur. Ogłoszenia o naborze i nazwy stanowisk też będą musiały być neutralne płciowo, zaś procesy rekrutacji – niedyskryminacyjne" - czytamy w komunikacie prasowym po sesji.

Koniec luki płacowej

W ślad za nowymi przepisami, pracodawcy będą musieli podawać pracownikom informacje ułatwiające im porównywanie poziomu wynagrodzeń i ułatwiające identyfikację różnic płacowych.

Firmy, w których luka płacowa przekracza 5 proc. będą zobowiązane do wprowadzenia zmian. Konieczne będzie przeprowadzenie oceny wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników. "Wobec pracodawców, którzy naruszają przepisy, państwa członkowskie będą musiały wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, np. kary finansowe. Pracownik, który poniósł szkodę w wyniku naruszenia przepisów, będzie mógł domagać się odszkodowania. Po raz pierwszy w nowych przepisach uwzględniono dyskryminację krzyżową oraz prawa osób niebinarnych" - podaje biuro prasowe PE.

Jak podaje PE, w tej chwili kobiety w Unii Europejskiej za tę samą pracę zarabiają średnio o 13 proc. mniej niż mężczyźni.

Zakaz tajemnicy wynagrodzenia - co to znaczy?

Nowe przepisy umożliwiają pracownikom i ich przedstawicielom żądanie od pracodawcy "przejrzystych i pełnych informacji o indywidualnym i średnim poziomie wynagrodzenia w podziale na płeć pracowników".

Tajemnica wynagrodzenia zostanie zakazana. Oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł zobowiązać w umowie pracownika, by ten nie zdradzał wysokości wynagrodzenia. Nie będzie można też ograniczać dostępu do informacji o poziomie wynagrodzeń pracowników tej samej lub innych kategorii.

"W kwestii wynagrodzeń ciężar dowodu przejdzie z pracownika na pracodawcę. Jeżeli pracownik uzna, że pracodawca nie zastosował wobec niego zasady równego wynagrodzenia, i skieruje sprawę do sądu, to – zgodnie z przepisami krajowymi – właśnie prawodawca będzie musiał udowodnić, że nie doszło do dyskryminacji" - czytamy w komunikacje PE.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie porozumienia przez Radę UE. Po podpisaniu porozumienia tekst zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nowe przepisy wejdą w życie dwadzieścia dni po ich publikacji.

Więcej dowiesz się z książki "Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami" dostępnej w Sklepie INFOR - Reklama własna