PKN Orlen

Agencja ratingowa Fitch zdjęła spółkę PKNOrlen z listy podmiotów będących pod obserwacją, pod kątem możliwego obniżenia ratingu, w krótkiej perspektywie czasowej.

Analitycy Deutsche Banku w raporcie z 8 marca utrzymali rekomendację "sprzedaj" podwyższyli cenę docelową akcji PKNOrlen do 24 zł z 22 zł wcześniej. Na zamknięciu piątkowej sesji kurs akcji PKN Orlen wyniósł 35,35 zł.

PKNOrlen rozpoczął realizację Programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych w zakładzie głównym w Płocku. W ciągu siedmiu lat zrealizowanych zostanie sześć inwestycji za 1,4 mld zł. >>>>

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski (INGBSK) miał 595,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 445,41 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1442,09 mln zł wobec 1152,02 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 899,67 mln zł wobec 889,72 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. >>>>

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 582,15 mln zł zysku netto wobec 455,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Holding

Getin Holding miał 276,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 508,52 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 977,53 mln zł wobec 1017,71 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 442,57 mln zł wobec 241,54 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. >>>>

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 88,75 mln zł zysku netto wobec 4,54 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka Getin International, skupiająca zagraniczną działalność Getin Holding wypracowała 6 mln zł zysku w IV kw., ale cały rok zakończyła stratą wysokości 4 mln zł. Getin Holding nie rezygnuje z planów akwizycyjnych, poinformował prezes Radosław Boniecki.

Strata z działalności na Wschodzie wyniosła 4 mln zł w 2009 r. (wpływ straty netto wysokości 16,3 mln zł w I kw.), ale w IV kw. zysk netto Getin International wyniósł 6 mln zł.

Zysk netto grupy Getin Holding wyniósł 46,4 mln zł w IV kw., a w całym roku 276 mln zł, co oznacza spadek o 46% w skali roku. Największy udział w rocznym zysku (170,4 mln zł) miała grupa Noble Bank, 139 mln zł wniosła grupa Getin Banku, a 120 mln zł grupa TU Europa.

Bank Millenium

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), zdecydował, że nowe akcje Banku Millenium serii L zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego w środę 10 marca, a wtorek będzie ostatnim dniem notowania praw do akcji.

Getin Noble Bank

GetinNoble Bank (dawniej Noble Bank) miał 170,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 151,63 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 20,00 mln zł wobec 72,00 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 427,47 mln zł wobec 155,05 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 175,39 mln zł zysku netto wobec 164,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Qumak-Sekom

Konsorcjum spółek Entreprises Jacques Delens oraz Qumak-Sekom (QUMAKSEK) podpisało umowę ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej na przebudowę, modernizację i wyposażenie budynku przy rue Stevin w Brukseli, poinformował Qumak-Sekom w komunikacie. Na Qumak-Sekom może przypaść 4,17 mln euro z kontraktu wartego do 19,06 mln euro netto.

Graal

Analitycy Erste Bank, w raporcie z 5 marca, podnieśli rekomendację dla spółki Graal do "trzymaj" ze "sprzedaj", z ceną docelową akcji na poziomie 12,5 zł. Wcześniej analitycy Erste wyceniali akcje Graala na 5,40 zł. Rekomendację wydano przy kursie 11,55 zł.

Sygnity

Sygnity zdobyło kontrakt w Narodowym Banku Polskim na świadczenie usługi serwisowej oprogramowania WEBIS i REBIS przez okres 16 miesięcy. Wartość zlecenia to 1,2 mln zł brutto. Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki.

Ciech

Osiem banków, finansujących grupę Ciech, po raz kolejny, tym razem do 15 marca, przedłużyło termin obowiązującej umowy w sprawie utrzymania status quo, wynika z komunikatu Ciechu. Pozwala to na finalizację prac związanych z ustanowieniem nowej struktury finansowania Grupy.

Bankier.pl

Walne Zgromadzenie spółki Bankier.pl zdecydowało o wycofaniu akcji firmy z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, wynika z treści uchwał przedstawionych przez spółkę. >>>>

PEP

Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK utrzymali rekomendację dla akcji spółki Polish Energy Partners (PEP) na poziomie "kupuj" oraz podnieśli 12-miesięczną cenę docelową do 45 zł z 39 zł, wynika z raportu z 8 marca. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 34,5 zł.

"Wycena porównawcza spółki na lata 2010-12P wskazuje na cenę akcji 53 zł, a bieżący 31-proc. potencjał wzrostu wobec naszej 12-miesięcznej ceny docelowej wynikającej z metody DCF skłania nas do utrzymania rekomendacji kupuj" - czytamy w raporcie.

Bank BGŻ

Bank BGŻ wypracował 108 mln zł zysku netto w 2009 r., a zysk brutto wyniósł 127 mln zł. Według nieaudytowanych danych, po trzech kwartałach zysk netto banku wyniósł 61,5 mln zł, a zysk brutto 76,4 mln zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 462 mln zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji sięgnął 248 mln zł. >>>>

Sygnity

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku w raporcie z 2 marca, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla spółki Sygnity i wyznaczyli cenę docelową dla jednej akcji na poziomie 18,20 zł. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 12,57 zł.

W ocenie analityków bieżący rok powinien przynieść znaczącą poprawę wyników finansowych spółki. Brak jednorazowych wydarzeń (utworzone rezerwy oraz zyski ze sprzedaży aktywów) oraz wprowadzany przez zarząd program oszczędnościowy poprawią wynik operacyjny o około 75 mln zł. Dodatkowo obecna kontraktacja daje zdaniem analityków duże szanse na wzrost przychodów w tym roku o 80 mln PLN w ujęcie r/r, co przyniesie według ich szacunków dodatkowe 10-12 mln zł zysku operacyjnego.

Analitycy wskazują, że obecne zasoby gotówkowe spółki pozwalają na zapłatę kar umownych bez stwarzania zagrożenia dla płynności Sygnity.

Hydrobudowa

W raporcie z 1 marca analitycy Domu Maklerskiego IDMSA obniżyli rekomendację dla Hydrobudowy Polska (HBPOLSKA) z "kupuj" do "sprzedaj" z ceną docelową 3,55 zł za akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs spółki wynosił 3,72 zł.

Analitycy spodziewają się presji na marże przy kontraktach stadionowych spółki w związku z rosnącymi kosztami przez niekorzystne warunki pogodowe oraz wyższe od spodziewanych wartości kontraktów z podwykonawcami.

DZ Bank Polska

DZ Bank Polska (DZPOLSKA) miał 26,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 20,26 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 57,12 mln zł wobec 51,32 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 15,01 mln zł wobec 15,82 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 27,37 mln zł zysku netto wobec 21,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupy Lotos

W raporcie z 2 marca DI BRE podwyższył rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj" z "redukuj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 26,5 zł. W dniu wydania rekomendacji walory spółki kosztowały 27,51 zł, natomiast w poniedziałek na zamknięciu sesji cena akcji Lotosu wynosiła 28,68 zł.

Analitycy zauważają, od ostatniej rekomendacji kurs akcji Lotosu spadł o 13,9 proc., dlatego przy nieznacznie tylko zmienionej cenie docelowej analitycy podwyższyli zalecenie z "redukuj" do "trzymaj". O ocenie analityków opublikowane w ostatnich dniach wyniki kwartalne nie stanowią podstawy do istotnej weryfikacji prognoz na rok 2010 na poziomie EBITDA LIFO. DI BRE zrewidował prognozę zysków rafinerii w latach 2011-12, głównie z powodu wolniejszego od zakładanego odbudowywania się marży rafineryjnej na oleju napędowym. Zwracają oni również uwagę, że pozytywna perspektywa wykupu zapasów obowiązkowych wydaje się nieco oddalać.

DI BRE prognozuje, że zysk netto Lotosu wyniesie w 2011 roku 576 mln zł, zysk operacyjny 662 mln zł, a przychody 24 mld. Wyniki w 2012 roku będą na poziomie: zysk netto 773,2 mln zł, zysk operacyjny 956,3 mln zł, przychody 26,1 mld zł.