Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ceny ofertowe

W Krakowie i Warszawie mamy do czynienia z niewielką 10-20 złotową obniżką ceny za metr kwadratowy, natomiast w Gdańsku średnia cena metra mieszkania na rynku wtórnym jest niższa o 60 złotych niż w styczniu. Wskaźnik zmiany średniej ceny dla wszystkich 7 miast po raz kolejny jest dodatni, wynosi 0,8% i jest dwukrotnie wyższy niż w styczniu.

W porównaniu z lutym 2009 w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie średnia cena jest obecnie niższa i są to różnice od 0,7% w przypadku Krakowa do 6% w Gdańsku. We Wrocławiu i Sopocie średnia cena w lutym 2010 jest natomiast wyższa niż przed rokiem. Trend stałego aczkolwiek nieznacznego wzrostu cen z miesiąca na miesiąc najprawdopodobniej się utrzyma, co oznacza, że w perspektywie kilku miesięcy we wszystkich miastach średnie ceny ofertowe będą wyższe niż w 2009 roku.

Struktura cenowa ofert

Mimo spadku średnich cen nieruchomości, wbrew pozorom na lokalnych rynkach nie przybyło mieszkań w najniższych przedziałach cenowych. W Warszawie mieszkania w cenie do 6 tys. za metr w lutym 2009 stanowiły około 1% oferty, teraz jest to zaledwie 0,3%. W Krakowie w tym segmencie cenowym w zeszłym roku mieściła się niemal ¼ wszystkich ofert, obecnie jest to 13,6%. We Wrocławiu w ubiegłym roku do 6 tys. za metr żądali właściciele prawie 29% mieszkań, teraz udział ten spadł do 8%. Jest to kolejny sygnał potwierdzający zahamowanie spadków cen. Właściciele coraz rzadziej decydują się na znaczne obniżki licząc na wzrost popytu na mieszkania. Z drugiej strony zmieniła się również jakość mieszkań oferowanych na rynku wtórnym. Spada udział lokali starych, nadających się do generalnego remontu na rzecz mieszkań budowanych w ostatnich dziesięciu, dwudziestu latach (stanowią one odpowiednio 30,5% i 15,7% wszystkich ofert)

W Warszawie i Krakowie najłatwiej jest znaleźć ofertę w cenie od 7 do 8 tysięcy za metr kwadratowy. W Krakowie takie ogłoszenia stanowią niemal 50% całości oferty, natomiast w Warszawie 32,2%. Zarówno w Warszawie jak i w Krakowie, w ciągu 12 miesięcy, najbardziej zwiększyła się dostępność mieszkań w tych właśnie przedziałach cenowych: w Warszawie o 4,7 punktu procentowego, a w Krakowie aż o 17 punktów procentowych.

We Wrocławiu najliczniejszą grupą ofert są mieszkania w cenie od 6 do 7 tysięcy złotych za metr i stanowią ponad 76% całości rynku wtórnego. W Gdańsku i Poznaniu najłatwiej o zakup w cenie od 5 do 6 tysięcy, w Poznaniu takich mieszkań jest prawie 52%, w Gdańsku ponad 47%.

Warto również wspomnieć iż kurczy się liczba mieszkań najdroższych (z analizy wykluczone są apartamenty). W cenie powyżej 10 tysięcy za metr w lutym 2010 było około 17,7% mieszkań w Warszawie i 3% w Krakowie. W tym roku jest to odpowiednio 13,1% i 0,7%. We Wrocławiu w lutym 2009 oferowano mieszkania w cenie powyżej 9 tysięcy złotych za metr, których nie było wśród ofert zamieszczonych w serwisie www.szybko.pl w lutym 2010.

Łódź, Lublin, Szczecin, Toruń, Opole, Olsztyn, Białystok, Katowice

W lutym 2009 średnia cena metra kwadratowego mieszkania z rynku wtórnego spadła o 1,2% w Olsztynie i 2,2% w Opolu. W pozostałych miastach wzrosła od 0,9% w Toruniu do aż 4% w Katowicach. Wskaźnik zmiany średniej ceny we wszystkich miastach wynosi +1%.

Już tylko w 3 na 8 lokalizacji średnia cena jest niższa niż w lutym 2009, jest to różnica rzędu 3,1% w Szczecinie i 1,1% w Olsztynie i Toruniu. Także w tej grupie miast prawdopodobny jest dalszy nieznaczny wzrost cen średnich, z tym że górną granicą w tym przypadku jest kwota około 5 tysięcy złotych za metr. Już teraz na tym poziomie kształtują się ceny w Lublinie i jest to cena porównywalna z okresem hossy na rynku nieruchomości – w marcu 2008 metr kwadratowy mieszkania w Lublinie kosztował 5 041 złotych.

Struktura cenowa ofert

Nadal najtańszą spośród analizowanych lokalizacji pozostają Katowice i w zasadzie tylko tam można mówić o dostępności mieszkań w cenie poniżej 3 tysięcy złotych za metr kwadratowy. We wszystkich miastach poza Lublinem najłatwiej jest nabyć mieszkanie w cenie między 4 a 5 tysięcy złotych za metr. Takie oferty stanowią od 47% do nawet 71% wszystkich ogłoszeń. W Lublinie, najdroższym spośród 8 miast, dominują natomiast ceny od 5 do 6 tysięcy za metr – tak wycenionych zostało ponad 50% mieszkań. Do rzadkości należą natomiast mieszkania droższe niż 6 tysięcy za metr kwadratowy. Od początku 2010 roku takie oferty nie pojawiły się wcale w Łodzi i Opolu. 

Autor: Marta Kosińska
Serwis nieruchomości www.szybko.pl