Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu może "czynić dalsze działania w celu włączenia Chin na listę" krajów popierających porozumienie - oznajmił Pekin w liście do mieszczącego się w Bonn sekretariatu.

Wcześniej zgodę na podpisanie niewiążącego porozumienia wyraziły Indie. Minister środowiska Jairam Ramesh powiedział parlamentowi, że oznacza to poparcie tego kraju dla porozumienia. Dodał, że Brazylia i RPA również zgodziły się na przyłączenie się do porozumienia.

Indie wraz z Brazylią, Chinami, Republiką Południowej Afryki, Unią Europejska i USA osiągnęły kompromis na szczycie klimatycznym w grudniu. Jednak na początku obecnego roku, gdy kilka krajów nie wyraziło dla niego poparcia we wstępnie ustalonym terminie, pojawiły się obawy, że nawet to luźne porozumienie nie utrzyma się.

Szczyt klimatyczny w Kopenhadze nie doprowadził do ustalenia wiążących redukcji CO2 po roku 2012. Uczestnicy szczytu zobowiązali się do starań o zakończenie prac nad uzgodnieniem do końca 2010 roku nowego paktu klimatycznego, który ma zastąpić Protokół z Kioto i zobligować większą liczbę krajów oraz państwa uprzemysłowione do ostrzejszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.