Witkowski nie sprecyzował, czy trwające od 17 lutego negocjacje zakończyły się porozumieniem.

W ubiegłym tygodniu wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik spotkał się w resorcie z przedstawicielami związków zawodowych działającymi w grupie PZU. Po spotkaniu mówił, że ustalono zgodnie ze związkami, że PZU wymaga restrukturyzacji.

10 lutego grupa PZU zapowiedziała, iż w ramach restrukturyzacji swoich spółek przewiduje zmniejszenie zatrudnienia w tym roku o 2 tys. 316 etatów. Łączne zmiany restrukturyzacyjne mają objąć ok. 7,5 tys. osób.

Około 2 tys. 300 osób ma otrzymać wypowiedzenia zmieniające o "charakterze czysto formalnym". Oznacza to podpisanie nowych umów z pracownikami w związku ze zmianą nazw jednostek organizacyjnych, w których są zatrudnieni. Ponadto około 2 tys. 900 osób otrzyma nowe propozycje, jeśli chodzi o zakres obowiązków bądź zmianę miejsca pracy.

Po tych zapowiedziach związkowcy apelowali o wstrzymanie zwolnień grupowych ogłoszonych przez zarząd grupy. Żądali ochrony miejsc pracy, szczególnie w rejonach kraju o wysokim bezrobociu.

Pod koniec lutego zarząd grupy przedstawił związkom propozycje pakietu socjalnego dla zwalnianych pracowników.

Szef NSZZ "S" w PZU Jerzy Lenart mówił wówczas PAP, że propozycje te mogą stanowić podstawę do negocjacji. Nie chciał jednak ujawnić żadnych kwot, tłumacząc, że negocjacje mają charakter poufny. Dodał, że zaproponowane przez zarząd PZU odprawy dla zwalnianych pracowników są uzależnione m.in. od stażu pracy i wysokości wynagrodzenia.

Z kolei przewodniczący Federacji Związków Zawodowych w PZU Mirosław Jaranowski podkreślił, że związki będą wnioskować o wyższe odprawy, szczególnie dla pracowników z długim stażem pracy.

Po przeprowadzonej do tej pory restrukturyzacji oraz realizacji programu dobrowolnych odejść, zatrudnienie w firmie wynosi 15 tys. 500 osób. PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce; jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku.