"Lutowa poprawa nastrojów konsumenckich okazała się dość krucha. Marzec przynosi bowiem pogorszenie indeksów. Główny wskaźnik optymizmu konsumentów obniżył się o trzy punkty. Pogorszeniu uległy zarówno opinie na temat stanu i perspektyw polskiej gospodarki, jak i dotyczące materialnych warunków życia gospodarstw domowych. Bardziej pogorszyły się jednak bieżące oceny sytuacji, aniżeli oczekiwania wobec przyszłości" - napisano w komentarzu.

"Dlatego przyczyn pogorszenia można bardziej upatrywać w nawrocie zimy w pierwszej dekadzie marca niż innych czynnikach sytuacyjnych. Spora część konsumentów przedwcześnie odetchnęła z ulgą wierząc, że wydatki na ogrzewanie będą wreszcie mniejsze. Powrót śnieżyc i mrozów zniweczył wiosenne oczekiwania. Na pocieszenie pozostaje to, że obserwowane wskaźniki nie powróciły do stanów sprzed lutego, kiedy przewaga pesymistów nad optymistami była dwucyfrowa" - dodano.

Pentor pisze, że pogorszenie nastrojów konsumenckich ma z pewnością bezpośredni związek ze spadkiem dynamiki sprzedaży detalicznej w miesiącu lutym.