Kurs akcji spółki Fast Finance spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku regulowanym GPW o 3,6 proc., do 1,08 zł.

Przy okazji przejścia na rynek regulowany giełdy spółka nie przeprowadzała emisji akcji. Spółka informowała wcześniej, że wejście na GPW związane jest z chęcią zwiększenia płynności akcji i transparentności.

Po czterech kwartałach 2009 roku Fast Finance (FASTFIN) miała 17,3 mln zł przychodów (wzrost o 85 proc. w ujęciu rocznym). Zysk netto wzrósł w tym okresie o 47 proc. do 4,5 mln zł.

Fast Finance działa od 2004 roku. Przedmiotem jej działalności jest zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek.

Od maja 2008 roku spółka była notowana na rynku NewConnect.