Jak zauważa agencja Reutera, lista ogłoszona przez oenzetowski sekretariat konferencji klimatycznej przyczynia się do zakończenia kilkumiesięcznej niepewności w sprawie przyszłości porozumienia z Kopenhagi.

W grudniu ub.r. na światowym szczycie klimatycznym w stolicy Danii, wbrew nadziejom wielu krajów, nie osiągnięto wiążącego porozumienia o ograniczeniu światowych emisji CO2, które od 2013 r. ma zastąpić wygasający Protokół z Kioto.

W przyjętym porozumieniu ograniczono się do zapisu, że działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych powinny być wystarczające, aby wzrost temperatury na świecie do 2050 r. nie przekroczył 2 st. C w porównaniu z epoką przedindustrialną.