Raport wydano przy kursie akcji Sygnity na poziomie 15 zł. Analitycy Millennium DM prognozują 59,1 mln zł straty netto Sygnity w 2009 r., a w 2010 r. strata ma się zmniejszyć do 6,4 mln zł.