Bezzwrotne dotacje na założenie firmy w wysokości są ciągle w zasięgu ręki, ale już niedługo. W najbliższych miesiącach, obejmujących także początek 2011 r., zostaną przeprowadzone rekrutacje do projektów objętych tegorocznym budżetem (sporządzona przez Tax Care lista kilkudziesięciu projektów, dostępna w załączeniu, zawiera dokładne informacje o terminach rekrutacji w poszczególnych województwach). Pula unijnych pieniędzy mocno się jednak kurczy.

Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, instytucji zarządzającej działaniem 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do tej pory podpisano umowy na kwotę 1,1 mld zł, co stanowi 67% dostępnych środków. Co więcej, z informacji opracowanych przez samorządy województw, odpowiedzialnych za przydział pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynika, że już do końca przyszłego roku ma zostać zakontraktowane pozostałe 33% środków przewidzianych na ten cel. Zmienić się mają także kryteria przyznawania wsparcia. Plany MRR zakładają, że w 2011 r. dotacje na założenie firmy będą kierowane przede wszystkim do osób niepełnosprawnych.

Rekrutacje do najbliższych projektów także nie będą dostępne dla wszystkich chętnych na 40 tys. złotych. Dlatego potencjalni przedsiębiorcy powinni przed złożeniem wniosku o wsparcie sprawdzić, czy łapią się na kryteria danego naboru. Operatorzy, czyli firmy przeprowadzające rekrutacje, mogą bowiem określać, w zależności od sytuacji na lokalnym rynku pracy, do jakiej dokładnie grupy osób skierowany jest projekt. Może on być na przykład ograniczony do jednego lub kilku powiatów, bez wskazywania uprzywilejowanej grupy, lub skierowany tylko do kobiet, ale już z całego województwa.

Z danych MRR wynika, że do końca pierwszego półrocza 2010 r. pieniądze na założenie firmy otrzymało ponad 6,5 tys. osób. Do tej pory żadna z nich nie była zmuszona do zwrotu dotacji z powodu niedotrzymania jednego z głównych warunków umowy – utrzymania działalności gospodarczej przez minimum rok.