W skali kraju w sejmikach wojewódzkich PO uzyskała 33,8 proc., PiS - 27 proc., SLD - 15,8 proc., PSL - 13,1 proc., a komitety lokalne - 9,1 proc.

Z sondażowych wyników dla poszczególnych województw wynika, że PO zwyciężyła głównie w województwach na ścianie zachodniej: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

PiS zwyciężył natomiast przede wszystkim we wschodniej Polsce, w województwach: podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

W trzech województwach stosunkowo duże poparcie uzyskały lokalne komitety wyborcze - w woj. opolskim - KW Mniejszości Niemieckiej - 11,6 proc. (wyprzedzając PSL); w woj. dolnośląskim - KW Rafała Dutkiewicza - 18,2 proc. (wyprzedzając SLD i PSL) w woj. śląskim - Ruch Autonomii Śląska - 6,6 proc. (przed PSL-em), w woj. świętokrzyskim KWW Porozumienie Samorządowe zdobył 8,1 proc., lokując się za czterema głównymi partiami.

Według TNS OBOP poszczególne ugrupowania w każdym z województw uzyskały:

dolnośląskie: PO - 35,8 proc., PiS - 19,4 proc., KW Rafała Dutkiewicza - 18,2 proc., SLD - 15,1 proc., PSL - 5,9 proc.;

kujawsko-pomorskie: PO - 36,7 proc., SLD - 21 proc., PiS - 19,9 proc., PSL - 12,2 proc.;

lubelskie: PiS - 33,2 proc., PSL - 23,3 proc., PO - 22,7 proc., SLD - 12,1 proc.;

lubuskie: PO - 38,9 proc., SLD - 24 proc., PiS - 17,9 proc., PSL - 14,3 proc.;

łódzkie: PiS - 29,2 proc., PO - 27,9 proc., SLD - 19,1 proc., PSL - 16,8 proc.;

małopolskie: PO - 38,5 proc., PiS - 36,3 proc., SLD - 10,5 proc., PSL - 6,4 proc.;

mazowieckie: PiS - 30 - proc., PO - 29,5 proc., PSL - 18,8 proc., SLD - 13,7 proc.;

opolskie: PO - 38,7 proc., PiS - 20,6 proc., SLD - 14,5 proc., KW Mniejszości Niemieckiej - 11,6 proc., PSL - 10,1 proc.;

podkarpackie: PiS - 43,3 proc., PO - 26 proc., PSL - 13,2 proc., SLD - 12,8 proc.;

podlaskie: PiS - 36,4 proc., PO - 30,9 proc., PSL - 14,6 proc., SLD - 14,1 proc.;

pomorskie: PO - 50,2 proc., PiS - 21,2 proc., SLD - 12,5 proc., PSL - 5,7 proc.;

śląskie: PO - 38,9 proc., PiS - 22,1 proc., SLD - 17,7 proc., Ruch Autonomii Śląska - 6,6 proc., PSL - 5,4 proc.;

świętokrzyskie: PiS - 26,9 proc., PSL - 23,9 proc., PO - 20 proc., SLD - 16,1 proc., KWW PS - 8,1 proc.;

warmińsko-mazurskie: PO - 35 proc., PiS - 20,6 proc., SLD - 18,5 proc., PSL - 16,9 proc.;

wielkopolskie: PO - 36,7 proc., PiS - 21,1 proc., SLD - 18,7 proc., PSL - 14,8 proc.;

zachodniopomorskie: PO - 41,2 proc., SLD - 22,5 proc., PiS - 18,7 proc., PSL - 11,3 proc.