W okresie styczeń-październik wzrost gospodarczy wyniósł - według ich nowych szacunków - 3,6 proc. (wobec 3,4 proc. szacowanych w listopadzie). Wzrost gospodarczy w III kw. wg. Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wyniósł 4,2 proc. r/r, wobec odpowiednio 3,0 proc. w I kw. i 3,5 proc. w II kw. br.

"Według wstępnych szacunków GUS, po trzech kwartałach 2010 roku PKB wzrósł o 3,6 proc.. Największym wkładem we wzrost PKB wykazała się konsumpcja" - głosi raport. Analitycy ministerstwa podtrzymali też prognozy wzrostu produkcji przemysłowej w całym 2010 roku o 11,0 proc. oraz podnieśli prognozy dla produkcji budowlano-montażowej do 2,5 proc. z 1,0 proc. szacowanych w listopadzie (po wzroście produkcji przemysłowej o 9,2 proc. r/r i o 0,2 proc. w przypadku produkcji budowlanej w okresie styczeń-październik br.).

Inflacja na koniec roku ma wynieść wg. szacunków resortu 2,6 proc. wobec 2,5 proc. zanotowanych w okresie styczeń-październik i 3,5 proc. w 2009 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec tego roku ma zbliżyć się do 12,0 proc. wobec 11,5 proc. na koniec października.