Planowany całkowity koszt realizacji projektu rozbudowy magazynu wynosi ok. 494 mln zł brutto. Rozbudowa zostanie zakończona w 2011 roku, a pojemność czynna magazynu wzrośnie ze 150 mln m sześc. do 330 mln m sześc.

To druga tego typu umowa. W październiku 2010 roku PGNiG SA podpisało umowę na dofinansowanie UE do rozbudowy największego podziemnego magazynu gazu Wierzchowice na kwotę 503,6 mln zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu rozbudowy magazynu to 1,96 mld zł brutto. Po zakończeniu inwestycji, która rozpoczęła się w 2008 roku, pojemność czynna magazynu wzrośnie z 0,575 mld m sześc. do 1,2 mld m sześc.

W czerwcu tego roku Komisja Europejska zaakceptowała wniosek PGNiG i przyznała dofinansowanie na cztery projekty związane z podziemnymi magazynami gazu realizowane w Polsce. Oprócz magazynu Strachocina i Wierzchowice, fundusze unijne zostaną przeznaczone na rozbudowę kawernowego podziemnego magazynu gazu Mogilno oraz Kosakowo.

Wartość inwestycji w Mogilnie szacowana jest na około 220,4 mln zł, w tym przewidywane dofinansowanie UE wyniesie 23,1 mln zł. Z kolei wartość inwestycji w Kosakowie to 667,1 mln zł, w tym przewidywane dofinansowanie UE wyniesie 93,5 mln zł.