Wartość oferty to 1,15 mld zł brutto, a udział Polimeksu w pracach i wynagrodzeniu wynosi 25 proc. „Wyboru dokonał zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: 'Projekt i budowa autostrady A1 Stryków – węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 335+937, 65" – czytamy w komunikacie.

Oferta została złożona przez konsorcjum w składzie: Lider - Polimex– Mostostal SA (POLIMEXMS), partnerzy - MSF Engenharia Lizbona ( Portugalia ), MSF Polska Sp. z o.o., Warszawa, Doprastav as, Bratysława ( Słowacja ), Zakład Robót Mostowych Mostmar Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, Pietrzykowice. „Wartość oferty brutto to 1.158.689.880,68 złotych, a netto to 949.745.803,84 złotych" – czytamy dalej.

Udział Polimex-Mostostal w pracach i wynagrodzeniu stanowić ma 25  proc. całości. „Okres realizacji wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji wlicza się również okresy zimowe" – głosi komunikat. Spółka podała, że decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie jest ostateczna, a termin na złożenie odwołania wynosi 10 dni dla podmiotów, do których informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została przesłana faksem lub drogą elektroniczną lub 15 dni jeżeli informacja ta została przekazana w inny sposób.

Wcześniej informowano, że podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2011 roku. W przetargu wpłynęło 11 ofert. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem Polimex-Mostostal SA, które zaoferowało za zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka A1 cenę brutto ok. 1,15 mld zł. Kwota jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to ok. 1,57 mld zł. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka Polimex-Mostostal miała 60,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 105,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2978,65 mln zł wobec 3083,25 mln zł. (ISB) maza/mtd