Ustalona wcześniej cena maksymalna wynosiła 17,5 zł. Spółka podała też, że wszystkie oferowane 10.771.423 akcje zostały wstępnie przydzielone inwestorom.

"Jesteśmy usatysfakcjonowani popytem ze strony inwestorów w naszej pierwszej ofercie publicznej. Akcje Sadovaya Group cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony polskich, jaki i międzynarodowych inwestorów pomimo trudnej sytuacji na rynku IPO. Potwierdza to liczba akcji wstępnie przydzielonych inwestorom. Cena akcji odzwierciedla wartość zgodną z wycenami notowanych spółek porównywalnych biorąc pod uwagę szacowane wyniki na 2010 r. Potwierdza to w naszej ocenie wiarę inwestorów w naszą strategię" - powiedział współzałożyciel i udziałowiec firmy Aleksander Tolstoukhov, cytowany w komunikacie. Łączna wartość oferty wyniesie ponad 92 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji ok. 370 mln zł.W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, po podwyższeniu kapitału, akcje te będą stanowić ponad 25 proc. kapitału spółki.

Wpływy ze sprzedaży nowych akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1, zwiększenie wydajności operacyjnej i produkcyjnej w swoich obecnych kopalniach, budowę dwóch centrów wzbogacania węgla oraz zakup i udostępnienie złóż węgla w kopalniach Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya. Program inwestycyjny będzie finansowany z wpływów netto z emisji oraz z kapitału obrotowego grupy i innych, alternatywnych źródeł. Łączna wartość planowanych inwestycji grupy szacowana jest na 50 mln USD.

W 2009 roku przychody Sadovaya Group wyniosły 13,3 mln USD, strata EBITDA 1,5 mln USD, strata netto 8,4 mln USD. W 2010 roku spółka prognozuje 51 mln USD przychodów, zysk EBITDA 14,7 mln USD, zysk netto 7,1 mln USD. Po 9 miesiącach 2010 roku przychody wyniosły 40,8 mln USD wobec 9,4 mln USD rok wcześniej, EBITDA wyniosła w tym czasie 12,5 mln USD wobec straty na tym poziomie 1,5 mln USD rok wcześniej, zysk netto po I-III kw. 2010 wyniósł 7,9 mln USD wobec straty 5,4 mln USD rok wcześniej. Jednocześnie na 2011 i 2012 rok spółka prognozuje przychody na poziomie odpowiednio 98 mln USD i 155,8 mln USD, EBITDA odpowiednio 31,1 mln USD i 63,3 mln USD, zysk netto 22,5 mln USD i 47 mln USD.