Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w listopadzie 2010 roku zwiększyło się o 0,1 proc. wobec poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 2,2 proc. i wyniosło 5381,2 tys. osób, podał GUS.