"Będąc na rynku GPW będziemy chcieli pokazać inwestorom potencjał rynku odszkodowawczego oraz działalności, którą prowadzimy. Między innymi w tym celu przeprowadziliśmy emisję akcji, z której środki wykorzystamy na dofinansowanie dwóch spółek zależnych: VOTUM-RehaPlus S.A. oraz VOTUM Centrum Odškodnění a.s. w Brnie. Na ten cel wykorzystamy też 2,5 mln zł środków własnych" – powiedział prezes Dariusz Czyż, cytowany w komunikacie.

Na przełomie listopada i grudnia Votum przeprowadziło pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane papiery,czyli 3 mln akcji serii A i B. Cena emisyjna wynosiła 3,8 zł za akcję. Oferującym był Dom Maklerski WDM. Votum bedzie trzydziestą spółką, która w tym roku zadebiutuje na rynku głównym GPW.

Votum jest największym na polskim rynku ubezpieczeniowym podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Spółka specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Podstawowa usługa polega na podjęciu działań mających na celu ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela, a następnie uzyskanie od niego świadczeń odszkodowawczych.