GSK zapłaci Biotonowi 7 mln USD za wyłączność. „Spółka zawarła ze GlaxoSmithKline Trading Services Limited (…) umowy dotyczące marketingu, dystrybucji i sprzedaży insulin spółki ("Gensulin") oraz wstrzykiwacza do podawania insuliny ("GensuPen") na terenie Federacji Rosyjskiej pod markami należącymi do grupy kapitałowej Bioton, tj. umowę dostawy insuliny oraz powiązaną z nią umowę licencyjną dotyczącą udzielenia przez spółkę na rzecz GSK licencji umożliwiających komercjalizację Gensulin oraz GensuPen-a" – czytamy w komunikacie.

Umowa dostawy ma charakter wyłączny w zakresie terytorium Federacji Rosyjskiej dla obu stron i została zawarta na okres 15 lat, z możliwością jej przedłużenia o kolejne 5 lat. „Z tytułu udzielenia wyłączności GSK zobowiązał się do zapłaty na rzecz spółki jednorazowego wynagrodzenia w wysokości 7 mln USD. Wynagrodzenie to będzie płatne w ratach związanych z wystąpieniem określonych w umowie sostawy zdarzeń, związanych m.in. z zakończeniem realizacji części inwestycji w zdolności produkcyjne spółki (w ramach już realizowanego programu inwestycyjnego) oraz zarejestrowania insuliny spółki na terenie całej Unii Europejskiej" - czytamy dalej.

Pierwsza płatność, w wysokości 2,5 mln USD, związana jest z pierwszą dostawą Gensulin na rzecz GSK. Narastająco w I-III kw. 2010 roku Bioton miał 15,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 56,61 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 187,67 mln zł wobec 169,53 mln zł.