Analitycy oczekiwali inflacji bazowej w listopadzie 2010 roku na poziomie 1,2 proc. W ujęciu miesięcznym miara ta nie zmieniła się.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w listopadzie 2010 roku 2,3 proc. vs 2,5 proc. w październiku.

Listopadowa inflacja bazowa rok do roku po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 1,7 proc. vs 1,7 proc. w październiku.

Inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła w ujęciu rocznym w listopadzie 2,3 proc. vs 2,3 proc. w październiku.

Indeks cen towarów i usług (CPI) liczonych przez GUS w listopadzie wyniósł 2,7 proc. rok do roku.