„Tym samym Aqua SA zostaje włączona do Grupy Kapitałowej PBG jako podmiot bezpośrednio zależny od PBG SA" –p oinformowało PBG w środę. Według PBG, dokonana akwizycja wzmocni grupę kapitałową w obszarze inżynieringu.

„Zarząd PBG SA informuje, że inwestycja w akcje Aqua SA ma charakter długoterminowy i nie wyklucza się dalszego inwestowania w akcje spółki przez PBG SA" – czytamy dalej.

Aqua jest spółka publiczną, notowaną na alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW. Spółka jest wiodącą w rejonie Wielkopolski firmą projektową o wieloletnim doświadczeniu w branży, wyspecjalizowaną w obsłudze dużych inwestycji komunalnych, takich jak ujęcia i stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, sieci i przepompownie kanalizacyjne, wodociągowe oraz inne obiekty i infrastruktura związana z drogownictwem. Aqua świadczy specjalistyczne usługi projektowe w zakresie inżynierii technicznej na terenie całego kraju a jej działalność dotyczy wszystkich faz procesu projektowego.