Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie do pierwszej połowy grudnia 2010 r. przeprowadza notowania instrumentów finansowych 397 spółek. Zdecydowana większość z nich emituje swoje walory na rynku równoległym giełdy – jest to 349 podmiotów, natomiast pozostała grupa – 48 spółek, funkcjonuje na rynku równoległym. Ze względu na swoją atrakcyjność, warszawski parkiet skupia również emitentów zagranicznych. Na dzień 17 grudnia 2010 r. na GPW notowane są akcje 26 podmiotów zagranicznych.

Po pierwszej połowie grudnia kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na warszawskim parkiecie wyniosła 799 629,77 zł. Z uwagi na to, że zdecydowana większość podmiotów występuje na rynku regulowanym, z tej też uwagi, udział tego rynku w całkowitej kapitalizacji, to 99,28 proc. Z kolei w rozróżnieniu na udział spółek krajowych i zagraniczny w całkowitej kapitalizacji, wartość tych pierwszych wynosi 544 967,38 zł, co stanowi nieco ponad 68 proc. Natomiast 26 spółek zagranicznych wypracowało wynik 254 662,39 zł.

Pod względem liczby debiutów, rok 2010 nie był oszałamiający. Niemniej, liczbą 29 zakończonych sukcesem transakcji IPO (do pierwszej połowy grudnia 2010 r.), GPW osiągnęła lepszy wynik niż rok wcześniej i odnotowała 123 proc. wzrost w stosunku do 2009 r. Najbardziej spektakularnym i wyczekiwanym debiutem 2010 r. było wejście Giełdy na giełdę. Do wielkiego wydarzenia doszło 9 listopada, a pierwszy dzień notowań GPW przeszedł wszelkie oczekiwania – akcje podrożały o niemal 26 proc.

Pomimo niewielkich okresów spadkowych, główny indeks GPW – WIG, w 2010 roku radził sobie nienajgorzej. W dalszym ciągu utrzymywany jest trend wzrostowy, który został zapoczątkowany w I kwartale 2009 r. Roczna zmiana indeksu WIG, to wzrost o prawie 20,5 proc., natomiast w najlepszym dla siebie okresie wartość kursu na zamknięcie w dniu 15 grudnia 2010 r. wyniosła 47 892,91 pkt., było to najlepszy wynik warszawskiej giełdy od ostatnich dwóch lat. Minimum jakie osiągnął WIG w ostatnim roku, to 37 038,90 pkt.

Rynek blue chipów w mijającym roku, podobnie jak cała warszawska giełda, radził sobie całkiem nieźle. Utrzymujący się od pierwszych miesięcy 2009 r. trend wzrostowy jest w dalszym ciągu kontynuowany i pomimo kilku gorszych miesięcy, kiedy to doszło do odwrócenia trendu, indeks największych spółek na GPW powoli, ale prze do góry. W stosunku rocznym WIG20 odnotował wzrost o blisko 18,5 proc. Najwyższy kurs jaki osiągnął indeks w 2010 r. wyniósł 2 787,09 pkt. wobec 2 165,20 pkt. kursu najniższego.

Pośród indeksów cenowych GPW najwyższy zysk osiągnął indeks spółek najbardziej odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, którego stopa zwrotu wyniosła 30,12 proc. Na drugim miejscu uplasował się indeks z dwukrotną dźwignią, czyli WIG20lev, ze stopą zwrotu 24,64 proc. Nie najlepiej poradził sobie w mijającym roku indeks małych spółek, których stopę określono na poziomi 8,5 proc. Z kolei indeks największych spółek giełdowych warszawskiego parkietu daje zysk na wysokości 15,52 proc.

Wzrosty na warszawskiej giełdzie w mijającym roku to przede wszystkim zasługa spółek z branży chemicznej, której indeks sektorowy wzrósł o 45,89 proc. Nie gorzej radziły sobie spółki z branży spożywczej, których indeks podskoczył o blisko 36 proc. Na drugim biegunie znalazły się spółki z sektora deweloperskiego, które jako jedyne w mijającym roku charakteryzują się ujemną stopą zwrotu.

Do końca listopada 2010 r. obroty akcjami i prawami do akcji na rynku GPW wyniosły około 434 mld zł, co daje jeden z najlepszych wyników warszawskiego parkietu. Większą wartość obrotów rynek osiągnął jedynie w 2007 roku. Rekord miesięcznych obrotów został ustanowiony w listopadzie, kiedy to inwestorzy dokonali transakcji o wartości przekraczającej 54 mld zł. Niewiele mniejsze obroty zostały zrealizowane w maju – blisko 53,5 mld zł. Najgorszym miesiącem pod względem obrotów okazał się być drugi miesiąc 2010 r. W lutym obroty sięgnęły nieco ponad 30 mld zł. Śmiało można powiedzieć, że zbliżający się ku końcowi rok 2010, jeżeli chodzi o obroty akcjami i prawami do akcji, był zdecydowanie lepszy od roku poprzedniego 2009.