Tak jak wskazali ankietowani ekonomiści, Rada decyzję swą uzasadniała ograniczoną presją inflacyjną i niepewnym tempem wzrostu PKB. Niemniej, Rada zapewniła, iż będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej. Co wydaje się istotne, w komunikacie nie były zawarte już obawy dotyczące siły złotego, zaś prezes NBP powiedział wprost, iż bilans ryzyk zmienił się na korzyść podwyżek stóp. Takie stwierdzenie padające z ust Marka Belki wskazuje, iż jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia procesu zaostrzania polityki pieniężne. Niewykluczone, iż pierwszą podwyżkę stóp możemy zobaczyć już w styczniu. W lutym obędzie się jedynie robocze posiedzenie RPP, ale i podczas tego spotkania Rada może podjąć decyzję o podwyżce stóp, czemu jednak rynek przykłada małe prawdopodobieństwo. Część graczy wskazuje natomiast marzec, miesiąc, kiedy RPP będzie już znała nową projekcję inflacyjną. Wszyscy jednak zgadzają się, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie zapewne w I kwartale 2011 roku.

Pomimo bardziej jastrzębiego niż miesiąc wcześniej tonu komunikatu i wypowiedzi prezesa NBP stawki SPW i kontraktów IRS nawet nie drgnęły. W takim uśpieniu rynek pozostanie już zapewne do końca roku.

Decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie podjął w środę również Bank Czech. Główna, dwutygodniowa stopa repo została utrzymana na poziomie 0,75%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.