W październiku sprzedaż detaliczna wzrosła o 9,0 proc. rok do roku (po korekcie).

Dziewięciu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie średnio o 9,4 proc. (ich prognozy wahały się od 8,9 proc. do 10,1 proc. przy średniej na poziomie 9,35 proc.