"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku, ale o 0,4 proc. niższym w porównaniu z lutym br." - głosi komunikat GUS. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 42,4 proc. m/m i o 24,2 proc. w ujęciu rocznym. W lutym wzrost wyniósł 23,0 proc. r/r.

"W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji metali – o 29,5 proc., mebli – o 28,0 proc., wyrobów z metali – o 20,6 proc., wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych – o 19,3 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 18,5% oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17,2 proc." - czytamy dalej w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku wystąpił w 12 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 10,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6,3 proc., urządzeń elektrycznych – o 4,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego – o 3,8 proc. oraz w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 3,7 proc., podał też GUS.

Czternastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 8,0 proc. r/r. Ich oczekiwania nie były rozbieżne i wahały się od 6,7 proc. do 10,3 proc., przy średniej na poziomie 8,04 proc.