Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,22 mln zł wobec 7,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 48,45 mln zł wobec 35,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 9,02 mln zł zysku netto wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej.