Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 45,88 mln USD wobec 42,91 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 64,51 mln USD wobec 19,67 mln USD rok wcześniej.