„Na razie idziemy zgodnie z harmonogramem i w zależności od tego, jak będzie kształtował się rynek będziemy reagować. Nadal komunikujemu, że 2011 rok jako ten, kiedy chcemy być bankiem giełdowym" - powiedział Bogus w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Prezes poinformował, że w tym tygodniu bank uzupełni prospekt emisyjny, który został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego w lipcu o wyniki finansowe za I półrocze.

Bank Pocztowy chce pozyskać z pierwotnej emisji akcji ok. 300 mln zł. W 2010 r. Bank Pocztowy wypracował 14 mln zł zysku netto. Saldo kredytów wyniosło 2,58 mld zł, a depozytów 3,76 mld zł. Najważniejszym segmentem działalności Banku są klienci indywidualni, ale Bank rozwija również obszar bankowości instytucjonalnej, w tym m.in. w segmencie mikroprzedsiębiorstw, których obsługuje ponad 170 tys.

Mocną stroną Banku jest rozbudowana sieć sprzedaży, na którą składa się blisko 2,2 tys. placówek na terenie całego kraju – stanowisk finansowych na Poczcie oraz placówek własnych. Usługi Banku dostępne są również w pozostałych placówkach Poczty Polskiej. Głównym akcjonariuszem Banku Pocztowego są Poczta Polska, do której należy 75% minus jedna akcja oraz PKO BP, który posiada 25% plus jedną akcję.