Najważniejszym wydarzeniem w kraju była publikacja danych nt. inflacji w sierpniu. Jak podał GUS, wskaźnik CPI wzrósł do 4,3% r/r wobec oczekiwanych 4,2% (wg agencji Reuters, rozbieżności w ocenach wahały się pomiędzy 4,0% a 4,3%). W strukturze danych zwraca uwagę silniejszy od oczekiwań jednorazowy wzrost cen w kategorii łączność (+4,8% m/m), ale również znaczący spadek w kategorii odzież i obuwie (-2,8% m/m). W tym drugim przypadku może to świadczyć o barierze popytowej na rynku detalicznym. Wysoki wzrost cen paliw na początku sierpnia, mimo obniżek cen na stacjach pod koniec miesiąca, przełożył się na wyraźny wzrost kosztów transportu (wzrosły również w tym okresie opłaty za transport publiczny). Naszym zdaniem choć wskaźnik CPI jest wyższy od oczekiwań, jednak struktura wzrostu nie budzi niepokoju. Wzrost indeksu spowodowany był czynnikami podażowymi i jednorazowymi. W dalszym ciągu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie inflacji blisko 4,0% w najbliższych miesiącach i wyraźniejszy spadek poniżej tego poziomu w grudniu. Widoczna w sierpniu deprecjacja złotego nie miała istotniejszego wpływu na dynamikę cen, co jednak może być bardziej widoczne już we wrześniu. Dane są zatem neutralne dla RPP, stąd również powinny mieć ograniczony wpływ na rynek SPW i walutowy.

Na rynku stopy procentowej do momentu publikacji danych nt. inflacji rentowności SPW oraz kontraktów IRS wzrosły nieznacznie o około 2 pb. Osłabieniu notowań, podobnie jak w ostatnich dniach, sprzyjała dalsza deprecjacja złotego.

W dalszym ciągu widać wzrost premii za ryzyko kredytowe w Europie, co pokazane zostało m.in. we wtorek podczas przetargu włoskich obligacji. Sprzedane zostały papiery czterech serii zapadających w latach 2016-2020. Ich rentowność ustalona została na 5,49%-5,60%. Popyt ukształtował się na poziomie 9,03 mld EUR, natomiast emisja wyniosła 6,48 mld EUR (maksymalna wartość oferty wyniosła 7 mld EUR). Pozytywną informacją jest sam fakt uplasowania emisji, negatywną natomiast wysoka rentowność (pomimo interwencji EBC w ostatnich tygodniach). Warto wspomnieć, że rentowność 1-rocznych papierów Grecji osiągnęła we wtorek około 120%, natomiast papierów 2-letnich 70%.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.